Vikarer
Har du behov for bemanning av vikarer? Vikarpartner har nærmere 30 års erfaring innen rekruttering og bemanning av fast og midlertidig ansettelse.

En vikar er en stedfortreder som overtar en stilling eller arbeidsoppgave for en kortere periode, men vikaren kan også ha andre oppgaver enn stillingen man vikarierer for. Vikarpartner Bemanning er din lokale bemanningspartner i Oslo, og hjelper deg å finne en vikar tilpasset både faglige og personlige behov.

En personlig bemanningspartner

Vi liker å tro at en stor del av vår suksess skyldes vår personlige tilnærming til både kunder og kandidater. Vårt mål er ikke bare å oppfylle de riktige faglige kravene, personlighet og kjemi er vel så avgjørende for gjensidige vekstmuligheter. Derfor legger vi stor vekt på personlig service og tett oppfølging av alle kunder, så vel som kandidater.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss dersom du ønsker å prøve ut et alternativ til din nåværende bemanningsløsning. Vi kan sikre deg en dedikert og grundig prosess fra start til slutt, og på bakgrunn av dette er vi sikre på at vi kan få til et godt og langsiktig samarbeid. Vår visjon er at alle kunder og kandidater som har benyttet våre tjenester skal fortsette å ha oss som sitt førstevalg i fremtiden. Dette er din garanti for at vi strekker oss langt for å sikre deg en optimal løsning for ditt bemanningsbehov.

Les mer: Bemanningsbyråer Oslo

Vi kan hjelpe deg med…

Vikarpartner Bemanning tilbyr vikartjenester til deg som har behov for midlertidig ansettelse. Ofte har man behov for midlertidig ansatte i perioder med stort arbeidspress, sykdom, permisjon, prosjektarbeid eller ferieavvikling. Vi tilbyr fleksible løsninger innen de fleste felt, med hovedkompetanse innen økonomi, lønn, regnskap, salg, markedsføring, administrasjon, HR, kundeservice og IT-support.

Vi leverer følgende tjenester:

  • Utlysning av stillinger
  • Search
  • Intervju av kandidater
  • Evne- og personlighetstester
  • Ansettelse

Bemanning er i de fleste tilfeller en tidkrevende prosess, også bemanning av vikarer. Mange velger derfor å outsource denne oppgaven til et bemanningsbyrå. Et bemanningsbyrå sitter på solid kunnskap, og ikke minst et bredt nettverk, som gjør bemanningsprosessen langt mer effektiv. Bedriften på sin side kan i stedet bruke den verdifulle tiden sin på kjerneoppgaver som er viktige for videre vekst. Bemanning av vikarer er gjerne et resultat av mangel på ressurser i bedriften.

Utlysing av stillinger

Det første vi gjør når en kunde tar kontakt med oss, er naturlig nok å kartlegge kundens behov. Men vi er også opptatt å få en god følelse av arbeidsmiljø og bedriftskultur. Dette er avgjørende for at vi kan finne en optimal match, med rett faglig kompetanse og riktig personlighet. Når alle behov og ønsker er kartlagt sjekker vi databasen vår for aktuelle kandidater, i tillegg til at vi legger ut en stillingsutlysning.

Search

I enkelte tilfeller leter vi etter aktuelle kandidater utenfor nettverket vårt. Dette gjelder helst høyere stillinger, men vi kan også bistå med search der det er behov for det. Dersom du for eksempel er på jakt etter lederkompetanse i en midlertidig periode, kan Businesspeople bistå med management for hire. Dette innebærer å leie inn en erfaren og godt kvalifisert leder i en kortere periode, enten som følge av en endringsprosess i bedriften, et prosjekt eller midlertidig mangel på lederkompetanse. I slike perioder er det vanskelig å ansette en fast ansatt på kort varsel. Med management for hire kan bedriften få den kompetansen de trenger, raskt og effektivt.

Intervju av kandidater

Når vi har funnet et knippe aktuelle kandidater, er det tid for kandidatintervjuer. På dette tidspunktet har vi allerede kartlagt faglig kompetanse. Under intervjuet er hovedformålet derfor å bli bedre kjent med kandidatene på et personlig plan. På denne måten kan vi kartlegge hvilke vikarer som vil passe perfekt inn i kundens arbeidsmiljø.  

Evne- og personlighetstester

Ved behov kan vi også foreta evne- og personlighetstester, enten i forkant eller etterkant av det første intervjuet. Vi tilbyr slike evne- og personlighetstester levert av Cut-e, som er et godkjent verktøy av Det norske Veritas. Vi benytter oss også av ferdighetstester levert av xpectum, for å kvalitetssikre alle regnskapskandidater.

Ansettelse

Etter intervjurundene sitter vi gjerne igjen med et par gode kandidater som oppfyller både behov og krav. Sammen med kunden velger vi den endelige kandidaten. Når du benytter deg av Vikarpartner til bemanning av vikarer, tar vi oss av alt det praktiske knyttet til ansettelsen. Vi tar oss av kontraktskriving, lønnsutbetaling og eventuelle sykefravær. Dersom arbeidsbehovet fortsatt skulle være tilstede ved endt kontrakt, kan kunden velge å ta over ansettelsesforholdet, eller be om en ny midlertidig kontrakt. I mange tilfeller har våre vikarer fått tilbud om fast ansettelse.

Les mer: Vikarbyrå Oslo

Hvem er Vikarpartner?

Vikarpartner har vært en totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989. Siden den gang har vi opparbeidet oss et bredt nettverk og faglig dyktige kandidater og spennende kunder. Vi legger stor vekt på personlig service og tett oppfølging av både kunder og kandidater, da vi mener personlig kjemi er oppskriften på suksess.

Gjennom vår avdeling Businesspeople tilbyr vi også bemanning og rekruttering av stillinger på leder- og spesialistnivå. De siste årene har rekruttering til høyere stillinger blitt en stadig større del av hverdagen vår, derfor har vi valgt å drifte denne delen av selskapet under Businesspeople.

Har du behov for vikarer? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om ditt bemanningsbehov!

Bemanning-Oslo