Vikarbyrå
Vikarpartner Bemanning har vi lang erfaring med å finne kandidater med rett kompetanse og personlighet for din bedrift. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for din bedrift. Vikarpartner Bemanning Vikarpartner Bemanning har vært en totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989, og tilbyr blant annet vikartjenester og rekrutteringsoppdrag. Som vikarbyrå […]

Vikarpartner Bemanning har vi lang erfaring med å finne kandidater med rett kompetanse og personlighet for din bedrift. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for din bedrift.

Vikarpartner Bemanning

Vikarpartner Bemanning har vært en totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989, og tilbyr blant annet vikartjenester og rekrutteringsoppdrag. Som vikarbyrå kan vi tilby løsninger innen bemanning som er skreddersydd for din bedrift. Vi legger stor vekt på personlig service og tett oppfølging av våre kunder og kandidater. 

Vårt vikarbyrå tilbyr fleksible løsninger innen økonomi, lønn, regnskap, salg, markedsføring, administrasjon, HR, kundeservice og IT-support. I vår avdeling Businesspeople Rekruttering jobber vi med rekruttering og bemanning av stillinger på leder- og spesialistnivå. Dersom dine behov og vår kompetanse er sammenfallende, er vi sikre på at vi skal kunne få et langsiktig og godt samarbeid. 

Bemanningsprosessen

En bemanningsprosess kan være både tid- og energikrevende, og feilansettelser kan være svært kostbare. Mange bedrifter velger derfor å outsource oppgavene til et bemannings- eller vikarbyrå. Dette kan være en spesielt stor hjelp dersom behovet for bemanning oppstår plutselig, men er også en god løsning i den daglige driften. Et vikarbyrå har innsikt i kandidatmarkedet, og kan spare deg for verdifull tid slik at du kan holde fokus på bedriftens kjernevirksomhet. 

En vellykket bemanningsprosess starter med en grundig gjennomgang av bedriftens behov. Hva slags kompetanse og hvilke egenskaper trenger dere? 

Deretter starter arbeidet med å finne de rette kandidatene, gjennomføre intervjurunder og sjekke referanser. Noen ganger hender det at en kandidat ikke helt oppfyller formelle krav til erfaring og kompetanse, men har andre kvalifikasjoner som veier opp. Dette er ikke alltid så lett å se ut fra en CV. Et vikarbyrå har kompetanse til å lese mellom linjene, og finne kandidater som fungerer godt med bedriften.

For noen stillingsutlysninger kan du oppleve å motta flere hundre søknader. For å effektivisere bemanningsprosessen trenger du gode systemer for å sortere og gjennomgå søknadene. Har du ikke dette på plass, kan det være en smidigere løsning å benytte seg av et vikarbyrå. Vikarpartner Bemanning er totalleverandør av bemanningstjenester, og kan ta seg av hele ansettelsesprosessen:

  • Analyse av behov
  • Utlysning av stilling i riktige kanaler
  • Utvelgelse av kandidater
  • Intervju og tester
  • Referanse- og bakgrunnssjekk
  • Valg av kandidat

Veien til fast ansettelse gjennom vikarbyrå

I svært mange tilfeller ser vi at vikariater ender med tilbud om fast ansettelse, opplyser daglig leder i Vikarpartner Bemanning og Businesspeople Rekruttering, Erik Gundersen. Vikariater er en god løsning for både bedrifter og kandidater. For kandidater er det en smidig vei inn i arbeidslivet, og for bedrifter kan en vikar bety avlastning på kort sikt og verdiskaping på lang sikt. Det forutsetter at kandidaten er en best mulig match, slik at han eller hun finner seg raskt til rette. 

Bedrifter benytter seg av vikarer i både opp- og nedgangstider.  Uansett årsak til behov ser vi i mange tilfeller at vikaren får tilbud om fast ansettelse. 

Hos Vikarpartner vet vi av erfaring at vikariater ofte ender med fast ansettelse, og derfor er vi svært nøye når vi velger ut kandidater. Det er viktig at kandidaten både passer for stillingen som skal besettes, og for bedriften de skal jobbe for. En av våre aller viktigste oppgaver som bemannings- og vikarbyrå, er å gjøre en god og grundig prosess i valg av riktig kandidat. Dette får vi til gjennom tett dialog med våre oppdragsgivere, og ved å bli godt kjent med kandidatene. 

Et vikarbyrå som gir resultater

Vikarpartner Bemanning er et vikarbyrå som gir resultater. Vi har 30 års erfaring innen bemanning og rekruttering, og vet hvor vi skal lete etter de mest passende kandidatene. Vi vet at de virkelig store resultatene først skapes når mennesker fungerer sammen, og legger derfor en stor innsats i å bli kjent med både oppdragsgiver og kandidater. På den måten kan vi finne den perfekte match mellom kandidat og bedrift. 

Vi er stolte av å ha mange fornøyde og faste kunder hos vårt vikarbyrå. Vi har levert gode kandidater til både faste stillinger og vikariater, og har alltid kundens behov i fokus. Det gjør at vi effektivt får på plass kandidater som finner seg raskt til rette. 

Vårt vikarbyrå har et stort nettverk med gode og aktuelle kandidater, som gjør at vi raskt kan finne den rette personen for stillingen. I tillegg lyser vi ut ledige jobber gjennom utvalgte kanaler, slik at vi får kontakt med enda flere kandidater. Vi vet hva vi skal se etter i kandidaten, utover formelle kvalifikasjoner og erfaring. Et samarbeid med oss betyr derfor et vikarbyrå som gir resultater, og en effektiv arbeidsdag for deg og dine ansatte. 

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og hvilke tjenester vi kan tilby din bedrift. 

hvordan-soke-jobb