Bemanningsbyråer Oslo
Hvilket byrå du velger å samarbeide med er avhengig av din bedrifts behov, og byråets ekspertise. Dersom bedriften din har base i byen kan det være lurt å velge et lokalt bemanningsbyrå i Oslo.

Lokale bemanningsbyråer i Oslo

Fordelen med å velge et lokalt bemanningsbyrå i Oslo, er at byrået har innsikt og kunnskap om det lokale arbeidsmarkedet. I Oslo er det mange arbeidssøkere, og det kan være stor konkurranse om ledige stillinger. Til noen stillingsutlysninger kan man oppleve å få flere hundre søknader, fordi konkurransen er så stor. Lokale bemanningsbyråer i Oslo kan bistå med å finne gode kandidater, slik at bedriften slipper å kaste bort tid på å prøve å holde styr på alle søknadene.

Vikarpartner Bemanning er et lokalt bemanningsbyrå i Oslo. Vi har vært totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989, og tilbyr blant annet vikartjenester og rekrutteringsoppdrag. Ved vårt bemanningsbyrå i Oslo tilbyr vi fleksible løsninger innen økonomi, lønn, regnskap, salg, markedsføring, administrasjon, HR, kundeservice og IT-support. Vi kan ta oss av fullstendige bemanningsoppdrag, eller bistå med deler av prosessen. 

Dersom dine behov og vår kompetanse er sammenfallende, er vi sikre på at vi skal kunne få et langsiktig og godt samarbeid. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale om hvilke tjenester vi kan tilby din bedrift. 

Tjenester ved vårt bemanningsbyrå i Oslo

Ved vårt bemanningsbyrå i Oslo driver vi med bemanning av vikarer og rekruttering til faste stillinger. I veldig mange tilfeller ser vi at vikariater ender opp med tilbud om fast ansettelse, og derfor legger vi en stor innsats i å finne en best mulig match mellom bedrift og kandidat. Dette får vi til ved å bli godt kjent med kandidatene, og holde tett dialog med oppdragsgiver. Vi vektlegger personlig service og oppfølging med alle våre samarbeidspartnere, slik at vi kan forsikre en optimal opplevelse når du søker bemanning via oss. 

Ved vårt bemanningsbyrå i Oslo kan vi tilby komplette løsninger innenfor bemanning, eller bistå med deler av prosessen. Vi har gode systemer på plass for å håndtere større mengder søknader, og har dessuten et stort kontaktnettverk av kompetente vikarer som vi kan kontakte. Ved å outsource bemanning til et profesjonelt byrå kan du spare verdifull tid, og de ansatte kan fortsette å fokusere på bedriftens kjerneoppgaver. Vårt bemanningsbyrå i Oslo tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Analyse av bedriftens behov
  • Utlysning av stilling i rette kanaler
  • Utvelgelse av kandidater
  • Intervjurunder og tester
  • Bakgrunnssjekk og referanser
  • Valg av kandidat

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Du kan nå oss på info@vikarpartner.no, eller telefon 22430012 for å komme direkte til vårt bemanningsbyrå i Oslo.

Hvorfor ansette vikarer?

Bruken av vikarer er utbredt i mange bransjer, og kan ha mange fordeler for både bedrift og arbeidstaker. For jobbsøkere er vikariater en smidig vei inn i arbeidslivet, fordi man får prøvd seg i mange ulike bransjer, på ulike nivåer. Hos vårt bemanningsbyrå i Oslo bemanner vi både korte og lengre oppdrag, og på den måten får vikarene nyttig erfaring. Vikaren får testet ut forskjellige arbeidsmetoder, virksomheter og typer ledelse, og får mulighet til å bygge seg opp et kontaktnettverk. 

For bedrifter er det en fordel å bruke vikarer når arbeidsmengden øker over en periode. Da får bedriften avlastning, og de faste ansatte kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver. 

Noen ganger fortsetter arbeidsmengden å være høy over en lengre periode enn det som var beregnet, og da er det ikke sjeldent vikaren får tilbud om fast ansettelse. Det forutsetter at vikaren er en god match for bedriften, passer inn i bedriftens kultur og sosiale miljø, og finner seg raskt til rette. Dette er en svært god måte å komme inn i en bedrift på, ettersom både vikaren og bedriften kan være sikre på at det blir et godt samarbeid. 

Veien til fast ansettelse

– I svært mange tilfeller ser vi at vikariater ender med tilbud om fast ansettelse, opplyser daglig leder i Vikarpartner Bemanning og Businesspeople Rekruttering, Erik Gundersen. Vikariater er en god løsning for både bedrifter og kandidater. For kandidater er det en smidig vei inn i arbeidslivet, og for bedrifter kan en vikar bety avlastning på kort sikt og verdiskaping på lang sikt. Det forutsetter at kandidaten er en best mulig match, slik at han eller hun finner seg raskt til rette. 

Det kan være krevende å finne rett person til rett stilling, og for å ikke bruke opp unødvendige ressurser kan det være en fordel å gå gjennom et rekrutterings- eller bemanningsbyrå. 

Ved vårt bemanningsbyrå i Oslo Vikarpartner Bemanning, har et stort kontaktnettverk og bred innsikt i det lokale arbeidsmarkedet. Vi vet derfor hvor vi kan finne de beste kandidatene. Vi lyser også ut alle stillinger på det åpne markedet, slik at vi kan komme i kontakt med flere mennesker. Endelig valg av vikar er basert på bedriftens faglige og sosiale behov, samt kandidatens kvalifikasjoner. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!