Bemanning Oslo
Vikarpartner Bemanning Oslo driver med rekruttering og bemanning i Oslo og omegn.

Vi har bred innsikt i det lokale arbeidsmarkedet, og tilbyr totalløsninger innen bemanning og rekruttering for din bedrift.

Bemanning i Oslo

Det er mange arbeidssøkere i Oslo, og det kan bli stor konkurranse om ledige stillinger. For enkelte stillingsutlysninger kan man oppleve å motta flere hundre søknader, og da er det viktig å ha gode systemer på plass slik at man kan håndtere pågangen. Uten dette risikerer man å gå glipp av verdifulle kandidater. 

Ved å outsource oppgavene til et profesjonelt bemanningsbyrå, kan du spare viktige ressurser for bedriften. De ansatte kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, og slipper å kaste bort tid på å prøve å holde orden på bunken med søknader. Noen av fordelene med å outsource bemanning er:

  • Tidsbesparende: Du frigjør tid og ressurser, og kan fokusere på bedriftens kjerneoppgaver.
  • Effektivt: Gode rutiner og innsikt i arbeidsmarkedet gjør at ansettelsesprosessen går raskt og smidig.
  • Ressursbesparende: Faren for feilansettelser minker betraktelig.

Personalansvar: En vikar hos Vikarpartner Bemanning Oslo er ansatt hos oss, noe som betyr at du får hjelp med personalansvar, lønnsadministrasjon og oppfølging.

Våre tjenester

Vikarpartner Bemanning Oslo er totalleverandør innen bemanningstjenester, noe som betyr at vi kan ta oss av hele ansettelsesprosessen eller deler av den. Våre oppdragsgiveres behov varierer fra måned til måned – noen bruker oss til kontinuerlig rekruttering, mens andre bruker oss til bemanning når behovet oppstår. Dette er noen av tjenestene Vikarpartner Bemanning Oslo kan bistå med:

  • Analyse av bedriftens behov
  • Utlysning av stilling i riktige kanaler
  • Utvelgelse av kandidater
  • Intervju og tester
  • Referanse- og bakgrunnssjekk
  • Valg av kandidat  

Vikarpartner Bemanning Oslo har et stort kontaktnettverk og bred innsikt i det lokale arbeidsmarkedet. Vi vet hvor vi kan finne de beste kandidatene. Vi lyser også ut alle stillinger på det åpne markedet, slik at vi kan komme i kontakt med enda flere mennesker. 

Endelig utvelgelse er basert på bedriftens faglige og sosiale behov, samt kandidatens kvalifikasjoner. Noen ganger hender det at en kandidat ikke helt oppfyller formelle krav til kompetanse og kvalifikasjoner, men har andre egenskaper som veier opp. Ved Vikarpartner Bemanning Oslo har vi evne til å se løsninger som andre kanskje ikke ser, og finne kandidater som kan være gode bidragsytere i den daglige driften. 

Rekruttering til faste stillinger

Vikarpartner Bemanning driver hovedsakelig med bemanning av vikarer, men tilbyr også rekruttering av faste ansatte. I vår avdeling Businesspeople Rekruttering driver vi med rekruttering til høyere stillinger og spesialistnivå. Rekruttering av ledere kan være en omfattende prosess, som krever grundig research, flere intervjurunder og personlighetstester. Ved å la et rekrutteringsbyrå ta seg av prosessen kan bedriften spare både tid og ressurser. 

Vi har mange års erfaring med å finne gode lederkandidater, som har de rette faglige kunnskapene og evne til å tilpasse seg et nytt arbeidsmiljø. Med god innsikt i arbeidsmarkedet og et stort kontaktnettverk vet vi hvor vi skal henvende oss for å få kontakt med aktuelle kandidater. Denne kompetansen og innsikten har vi samlet under Businesspeople Rekruttering, slik at vi her kan konsentrere oss fullt og helt om lederrekruttering. 

Rett person til rett stilling

Det er ikke bare faglige kvalifikasjoner som bør være på plass – også personlighet bør stemme for at det skal bli en best mulig match. Noen ganger hender det at kandidaten ikke oppfyller alle krav til kvalifikasjoner og erfaring som står beskrevet i stillingsutlysningen, men har andre egenskaper som veier opp for dette. Hos Vikarpartner Bemanning Oslo har vi erfaring med å lete etter slike egenskaper, og se etter løsninger. På den måten kan vi finne frem til et utvalg av kandidater som kan fungere godt i bedriftens daglige drift. 

I mange tilfeller ender vikariater med tilbud om fast ansettelse. Derfor er vi svært opptatt av å finne rett person til rett stilling. Dette får vi til ved å bli godt kjent med både kandidaten og oppdragsgiveren. Vi legger vekt på personlig service og oppfølging, og bidrar til at den nyansatte finner seg raskt til rette i sitt nye miljø. 

Kontakt oss i dag

Er du ute etter nye medarbeidere til din bedrift? Da kan Vikarpartner Bemanning Oslo bistå deg. Dersom dine behov og vår kompetanse er sammenfallende, er vi sikre på at vi skal kunne få et langsiktig og godt samarbeid. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Vi ser fram til å høre fra deg!

Drømmejobb