Vikarbyrå Oslo
Er du klar for å få nye medarbeidere på laget i din bedrift? Kontakt oss i dag for å høre hvordan vi kan bistå deg med bemanning av vikarer.

Vikarpartner Bemanning

Vikarpartner Bemanning er et vikarbyrå i Oslo med lang fartstid i bransjen. Vi har vært totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989, og tilbyr blant annet vikartjenester og rekrutteringsoppdrag. Vårt vikarbyrå i Oslo tilbyr fleksible løsninger innen økonomi, lønn, regnskap, salg, markedsføring, administrasjon, HR, kundeservice og IT-support. Vi holder til sentralt i Henrik Ibsens gate 90 i Oslo sentrum, og på Billingstadsletta 14 i Bærum. 

Som vikarbyrå i Oslo kan vi tilby løsninger innen bemanning og rekruttering som er skreddersydd for din bedrift. 

Hos Vikarpartner Bemanning er vi spesialister på bemanning av vikarer, men driver også med rekruttering av faste ansatte. Dersom dine behov og vår kompetanse er sammenfallende, er vi sikre på at vi skal kunne få et langsiktig og godt samarbeid. Vi ønsker å utmerke oss som vikarbyrå i Oslo, og legger derfor stor vekt på personlig service og tett oppfølging av både kunder og kandidater. 

Businesspeople Rekruttering

I vår avdeling Businesspeople Rekruttering jobber vi med rekruttering og bemanning av stillinger på leder- og spesialistnivå. Skal du ansette nye medarbeidere på høyere nivå, er det spesielt viktig å finne den rette personen. 

Den som ansettes skal være en viktig ressurs for bedriften, og bør bidra til at bedriften når sine mål. Det kan være en krevende prosess å finne personen som er best mulig egnet, og her kan et rekrutteringsbyrå bidra med erfaring og verdifull innsikt. 

Veien til fast ansettelse

I mange tilfeller går veien til fast ansettelse nettopp gjennom vikariater. Mange bedrifter benytter seg av vikarer når arbeidsmengden øker over en periode. Ser bedriften at oppgangen man kanskje hadde trodd ikke skulle vare likevel blir langvarig, er det ikke sjeldent at vikarer får tilbud om fast ansettelse. 

– I svært mange tilfeller ser vi at vikariater ender med tilbud om fast ansettelse, opplyser daglig leder i Vikarpartner Bemanning og Businesspeople Rekruttering, Erik Gundersen. Årsaken til dette er at vikaren viser seg å være en verdifull ressurs for bedriften, og kan bidra med både kompetanse og personlighet. Mulighet for fast ansettelse forutsetter at vikaren er en god match, og finner seg raskt til rette.

Hos Vikarpartner Bemanning vet vi av erfaring at vikariater ofte ender med fast ansettelse, og derfor er vi svært nøye når vi velger ut kandidater. Det er viktig at kandidaten både passer stillingen som skal besettes, og for bedriften de skal jobbe for. 

En av våre aller viktigste oppgaver som vikarbyrå i Oslo, er å gjøre en god og grundig prosess i valg av riktig kandidat. Det er mange arbeidssøkere i hovedstaden, og stor konkurranse om ledige stillinger. Derfor legger vi vekt på å bli godt kjent med kandidatene, og føre tett dialog med våre oppdragsgivere. 

Hvorfor arbeide som vikar?

Å arbeide som vikar kan være en smidig vei inn i arbeidslivet for jobbsøkere. Som vikar får man prøve seg innen mange ulike bransjer og på mange ulike nivåer. Vikarer kan få tilbud om både korte og lengre oppdrag, prosjekt eller fast stilling. Slike arbeidsvilkår passer godt for kandidater som ikke har opparbeidet seg erfaring i arbeidslivet ennå. 

Ved vårt vikarbyrå i Oslo har vi god kontakt med alle vikarene våre. Det gjør det enklere for oss å plukke ut rett kandidat til rett stilling. 

Det er ikke bare viktig at kompetansen er på plass – det er også viktig at kandidatens personlighet er en god match for stillingen. Noen ganger hender det at en kandidat ikke helt oppfyller formelle krav til kompetanse og kvalifikasjoner, men kanskje har andre egenskaper som veier opp. Vårt vikarbyrå i Oslo har evne til å se løsninger, og velge ut kandidater som kan fungere godt i den daglige driften. 

Det er mange fordeler ved å arbeide som vikar. Man får erfaring med ulike bransjer, og får testet mange forskjellige arbeidsmetoder, virksomheter og type ledelse. Man møter mange nye mennesker, slik at man kan bygge opp et stort nettverk, og man lærer seg nye ferdigheter gjennom praktisk erfaring. Ved vårt vikarbyrå i Oslo har vi sett mange vikarer gjøre det godt i midlertidige stillinger, og med tiden fått tilbud om fast ansettelse. 

Våre tjenester

Vårt vikarbyrå i Oslo kan tilby komplette løsninger innenfor bemanning, eller bistå med deler av prosessen. Ved enkelte stillingsutlysninger kan man oppleve å få flere hundre søknader, og da er det viktig å ha gode systemer på plass for å håndtere pågangen. Ved å outsource oppgavene til et vikarbyrå kan du spare verdifull tid, og de ansatte kan fortsette å fokusere på bedriftens kjerneoppgaver. Vårt vikarbyrå i Oslo tilbyr blant annet følgende tjenester:

  • Analyse av bedriftens behov
  • Utlysning av stilling i rette kanaler
  • Utvelgelse av kandidater
  • Intervjurunder og tester
  • Bakgrunnssjekk og referanser
  • Valg av kandidat

Har du behov for å ansette nye medarbeidere til din bedrift i Oslo, men har ikke tid til å gå igjennom en omfattende bemanningsprosess? Da kan vårt vikarbyrå i Oslo hjelpe deg. 

Dersom du ønsker å arbeide som vikar kan du registrere deg her

sign-contract