Vikar
Trenger du en vikar til din bedrift? Vikarpartner Bemanning har et stort nettverk av vikarer, og lang erfaring med å matche bedrift med kandidat.

Vi kan tilby løsninger innen rekruttering og bemanning som er skreddersydd for din bedrift. 

Dette er en vikar

En vikar er en som overtar et arbeid eller en stilling for en tidsbegrenset periode, og benyttes gjerne når en av de ansatte skal være borte fra arbeidsplassen, for eksempel på permisjon.

Vikarer kan også benyttes når bedriften forventer at arbeidsmengden skal ligge over det nivået som er vanlig i en periode. Å være ansatt som vikar betyr altså at man er midlertidig ansatt i en bedrift. Ansettelsesforholdet opphører når den avtalte perioden er utløpt, eller det avtalte arbeidet er utført.

Fordeler ved å ansette vikar

Bruken av vikarer er utbredt i mange bransjer, og kan ha mange fordeler. I perioder der arbeidsoppgavene øker, kan en vikar bidra til å håndtere oppdragsmengden slik at de øvrige ansatte kan fokusere på sine egne oppgaver. Ved å gå gjennom et vikarbyrå, vil vikaren være håndplukket blant flere kandidater som den beste matchen. Da er det mer sannsynlig at personen vil komme raskt på plass, og ha et naturlig anlegg for arbeidsoppgavene som skal gjøres. 

For vikaren er det også flere fordeler. Man får erfaring med ulike bransjer, og får testet mange forskjellige arbeidsmetoder, virksomheter og type ledelse. Man møter mange nye mennesker, slik at man kan bygge opp et stort nettverk, og man lærer seg nye ferdigheter gjennom praktisk erfaring. 

I svært mange tilfeller ender vikariater med tilbud om å bli fast ansatt. Ser bedriften av oppgangen man kanskje hadde trodd ikke skulle vare allikevel blir langvarig, er det ikke sjeldent at vikarer får tilbud om fast stilling. Det forutsetter at kandidaten er en god match for bedriften, passer inn i bedriftens kultur og sosiale miljø, og finner seg raskt til rette. Dette er en svært god måte å komme inn i en bedrift på, ettersom både vikaren og bedriften kan være sikker på at det blir et godt samarbeid. 

Dette gjør et vikarbyrå

Vikarbyrået Vikarpartner Bemanning har vært totalleverandør av bemanningsløsninger siden 1989, og tilbyr vikartjenester og bemanningsoppdrag. I vår avdeling Businesspeople Rekruttering jobber vi med rekruttering og bemanning av stillinger på leder- og spesialistnivå. Hvis du trenger en person til en høyere stilling kan du lese mer om lederrekruttering her

Vårt vikarbyrå tilbyr fleksible løsninger innen økonomi, lønn, regnskap, salg, markedsføring, administrasjon, HR, kundeservice og IT-support. Vi legger stor vekt på å finne den rette vikar til den rette stillingen, slik at det blir en best mulig match for alle parter. Derfor er vi svært nøye når vi velger ut kandidater. Vi har også en tett dialog med våre oppdragsgivere, og gjør en grundig kartlegging av bedriftens behov. 

Slik fungerer bemanningsprosessen

En bemanningsprosess kan være både tid- og energikrevende, for ikke å snakke om feilansettelser som kan bli svært kostbare for en bedrift. For noen stillingsutlysninger kan man oppleve å motta flere hundre søknader, og da trenger man gode systemer for å sortere og håndtere søknadene. Ved å outsource oppgavene til profesjonelle aktører kan du spare verdifull tid, og beholde fokus på bedriftens kjerneoppgaver. Bemanningsprosessen har blant annet følgende steg:

  • Analyse av bedriftens behov
  • Utlysning av stilling i rette kanaler
  • Utvelgelse av kandidater
  • Intervjurunder og tester
  • Bakgrunnssjekk og referanser
  • Valg av kandidat eller vikar

Noen ganger hender det at en kandidat ikke helt oppfyller formelle krav til erfaring og kompetanse, men har andre ferdigheter og kvalifikasjoner som veier opp. Dette er ikke alltid så lett å plukke opp gjennom en CV. Ved å benytte et vikarbyrå får du hjelp til å se løsninger, og velge ut kandidater som kan fungere godt i den daglige driften. 

Vikarpartner Bemanning har et stort kontaktnettverk og bred innsikt i arbeidsmarkedet. Vi vet derfor hvor vi kan finne de beste kandidatene. Vi lyser også ut alle stillinger på det åpne markedet, slik at vi kan komme i kontakt med flere mennesker. Valg av vikar er basert på bedriftens faglige og sosiale behov, samt kandidatens kvalifikasjoner. 

Les mer om hva et rekrutteringsbyrå gjør her.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Har du behov for å ansette nye medarbeidere til din bedrift, men har ikke tid til å gå igjennom en omfattende bemanningssprosess? Da kan et vikarbyrå eller rekrutteringsfirma være en god løsning. Vikarpartner Bemanning kan hjelpe deg med hele eller deler av prosessen, og vi finner løsninger som er tilpasset din bedrifts behov. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale. Dersom dine behov og vår kompetanse er sammenfallende, er vi sikre på at vi skal kunne få et langsiktig og godt samarbeid. 

Er du en kandidat som ønsker å jobbe som vikar? Da kan du også ta kontakt med oss. Vi er alltid på utkikk etter gode kandidater som ønsker allsidig erfaring som vikar. Vår tilnærming er personlig fordi vi ønsker å bli godt kjent med alle involverte. På den måten kan vi finne den perfekte match mellom vikar og bedrift. 

sign-contract