Timer

Timeregistrering via web

01.

Logg inn med brukernavn (din mailadresse) og passord.

04.

Oppdraget vises uke for uke. Velg aktuell uke med piltastene i menyen. Husk, du kan ikke føre timer frem i tid.

02.

Inne på din profil, velg «Arbeid» i menyen øverst på siden.

03.

Velg det aktuelle oppdraget under «Aktive jobber».

05.

Send inn timelister hhv. den 30./31. hver mnd. ved å klikke på «Registrer».

Generelt

  • Fødselsnummer og kontonummer må sendes til Wenche Nesvoll.
  • Når du har sendt inn timelisten, genereres det en mail til din kontaktperson som godkjenner timene du har ført opp før lønnen utbetales.
  • Lønn utbetales den 5. i hver påfølgende mnd. Dersom utbetalingsdatoen faller på en helg eller helligdag, utbetales lønnen påfølgende virkedag.

Feriepenger og halv skatt

  • Feriepengene utbetales 5. juni, dersom ikke annet er avtalt.
  • Det er halv skatt på lønn som utbetales 5. desember.