Timer

Timeregistrering via web

01.

Logg inn med brukernavn (din mailadresse) og passord.

04.

Oppdraget vises uke for uke. Velg aktuell uke med piltastene i menyen. Husk, du kan ikke føre timer frem i tid.

02.

Inne på din profil, velg “Arbeid” i menyen øverst på siden.

03.

Velg det aktuelle oppdraget under “Aktive jobber”.

05.

Send inn timelister hhv. den 30./31. og 15. i hver mnd. ved å klikke på “Registrer”.

Generelt

  • Fødselsnummer og kontonummer må sendes til Wenche Nesvoll.
  • Når du har sendt inn timelisten, genereres det en mail til din kontaktperson som godkjenner timene du har ført opp før lønnen utbetales.
  • Lønn utbetales hhv. 5. og 20. i hver mnd. Ønsker du lønn kun en gang pr. mnd, sender du inn timelisten den siste dagen i mnd.

Feriepenger og halv skatt

  • Feriepengene utbetales 10. juni, dersom ikke annet er avtalt.
  • I desember er det halv skatt på lønn utbetalt 5. og 20. desember.