I EN GOD PRESTASJONSKULTUR SPILLER VI HVERANDRE GODE, OG ALLE HAR SINE OPPGAVER

Du har kanskje hørt mange snakke om kultur på arbeidsplassen og kultur i teamet. Likevel er det ikke alltid så lett å vite hva man skal fokusere på, eller hvordan man skal gå frem for å skape en kultur i sitt team. Under følger noen tips til hvordan en leder kan skape god prestasjonskultur i sitt team.

Samspill. Alle må ha en stor grad av romslighet og respekt for hverandre og være opptatt av kompetansedeling og samspill i teamet. Vi skal spille hverandre gode, og fordele ansvarsområdene slik at alle har egne oppgaver. At det er samspill i teamet er hele gruppens ansvar, og det må lederen kommunisere til sine medarbeidere.

Samstemthet. Med samstemthet menes at man har en lederadferd som stimulerer til gjensidig meningsutveksling, nødvendig enighet og gode tilbakemeldinger. Det er leder sitt ansvar at det er samstemthet i gruppen.

Sterkt fokus. Hele teamet skal først og fremst ha fokus på arbeidet og oppgavene, deretter på selve målet. Dette kommer frem i en plan over hva som skal gjøres.

TILLIT ER EN FORUTSETNING FOR EN SUNN PRESTASJONSKULTUR

Tillit er en avgjørende for godt teamarbeid, og tillit lever ikke uten empati. Det er avgjørende med åpenhet og direkte kommunikasjon. Lederen skal huske på at alle tar den samme risikoen, og våge å handle på bakgrunn av andres ord, handlinger og bestemmelser;

  • Vær klar over dine arbeidsoppgaver, og gjør de så godt du kan
  • Hjelp andre og få hjelp tilbake
  • Vær positiv! Da er det er lettere å samarbeide også med mennesker som er forskjellig fra deg selv
  • Lær å kjenne dine kolleger. Da vil du lære mer av andre, utvikle deg videre, og dere vil utvikle dere som team i takt med dette.
  • Snakk med kollegene dine, aksepter individuelle forskjeller, vis at du bryr deg, og gå foran som et godt eksempel.
  • Ha tro på teamet

Det er også viktig å feire delmålene dere når på veien til målet deres. Vi er ofte altfor opptatte av hva vi kan forbedre hele tiden, men det er vel så viktig å feire når man når de målsettingene man har satt seg. Denne markeringen skaper mestringsfølelse og gir ytterligere motivasjon for å jobbe videre. Så, hvor starter man? Vi anbefaler å fokusere på de 3 punktene samspill, samstemthet og fokus.