En CV kan avgjøre hvorvidt du blir lagt i bunken for videre vurdering når du søker jobb. Her er 10 verdifulle tips til deg som skal skrive CV.

CV er forkortelse for Curriculum Vitae, som på latin betyr livsløp, og bør inneholde det du har gjort frem til nå som er relevant for den jobben du søker. Vi ønsker å gi deg noen tips om hva du bør ha med i CV-en din, og hvordan du bør holde den oppdatert til neste gang du søker drømmejobben.

1. Layout

Dersom du ikke allerede har en CV, kan du finne enkle maler ved å søke opp CV-mal på Google. Tenk enkelt og oversiktlig. Ha gode marger på begge sider og tydelige overskrifter. I tillegg vil samme font og skriftstørrelse i CV og søknad gir et ryddigere inntrykk.

Unntak: Skal du derimot søke deg til en kreativ bransje, blir de neppe imponert over en enkel CV-mal. Gjør research og følg bransjestandard for den stillingen du søker.

2. Personalia

De viktigste punktene er:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Kontaktopplysninger

Vi ser at mange også tar med sivilstatus og eventuelle barn med fødselsdato.

Tips: Forhold deg til fødselsdato, og ikke hvor mange år du eller barna er. Da slipper du å oppdatere CV-en hvert år.

3. Bilde

Bilde på CV-en er blitt mer og mer vanlig, og det kan gjøre at du skiller deg ut blant søkerne. Det kan ofte være lettere å huske kandidater når man har sett et ansikt. Dersom du ønsker å presentere deg med et bilde, anbefaler vi at du velger et som viser hvem du er i jobbsammenheng. Tenk nøytralt, profesjonelt og ha klart blikk. Unngå å bruke bilder fra private festlige anledninger.

Tips: Vi skjønner at man kan være mer fornøyd med enkelte bilder av seg selv, men du bør allikevel velger et bilde som er tatt i nyere tid. Er det 10 år siden sist du oppdaterte CV-en, bør bildet også byttes ut.

4. Nøkkelkvalifikasjoner

Nøkkelkvalifikasjoner skal raskt gi leseren en forståelse av hvem du er og hva du kan. Her er det viktig å trekke frem det som er mest relevant av erfaringer og personlige egenskaper i forhold til stillingen du søker.

Tips: Hold deg innenfor 4-6 setninger, og sett det opp punktvis

5. Oversikt over studier og arbeidssteder

Hva skal du føre opp først, utdannelse eller arbeidserfaring? 

Du bør alltid tenke over hva som er mest relevant i forhold til stillingen du søker når du bygger CV. Har du for eksempel utdannelse innen økonomi, men erfaring som HR-medarbeider – og søker deg videre i den retningen, bør du velge arbeidserfaring foran utdannelse.

Før opp både arbeidserfaring og utdannelse i omvendt kronologisk rekkefølge; siste stopp først.

Legg inn måned og årstall for når du begynte og sluttet for hvert arbeidsforhold, og noter ned relevante ansvarsområder du har hatt under hvert arbeidssted.

Har du oppnådd gode salgsresultater eller fått et stort prosjekt i havn? Fremhev de gode resultatene i de forskjellige stillingene.

Men hva med hull?

Har du hatt foreldrepermisjon, vært ute og reist eller gått arbeidsledig en periode? Dette kan legges inn som annen erfaring. Det viktigste for leseren er at du ikke har for lange opphold mellom de forskjellige utdannelsene/arbeidsforholdene dine uten begrunnelse.

Tips: Har du gjort veldig mye forskjellig, kan du trekke ut det mest relevante og starte med et avsnitt du kaller relevant erfaring, før du ramser opp annen utdannelse og erfaring.

6. Kurs og tillitsverv

Har du deltatt på kurs som kan være relevant til stillingen du søker? Før opp dato, måned og år, navn på kurs, kursholder og kursets varighet. Eks. 2.5 2017 – Arbeidsrett – HR Norge – 5 timer

Når det kommer til tillitsverv er det igjen viktig å ta med det som er relevant for stillingen du søker. Vis til konkrete eksempler på hva du har oppnådd gjennom vervene du har hatt. Verv ved siden av studier kan blant annet vise at du er samfunnsengasjert og at du har stor arbeidskapasitet. Og har du hatt ansvaret for økonomien i en organisasjon, viser det at du både forstår moms- og innrapportering.

7. IT-kompetanse

Skriv ned programmer og teknologi du behersker. Her er det viktig å gradere kunnskapsnivået. Du bør heller ikke samle programmene (MS Office), men spesifisere hvor godt du kan de forskjellige. Dersom det er relevant for stillingen, bør du også her nevne om du er PC- eller Mac-bruker.

8. Språk

Skriv ned de språkene du behersker og på hvilket nivå du anser at du befinner deg. Språk kan graderes etter følgende nivå: grunnleggende, gode kunnskaper, svært gode kunnskaper og flytende/morsmål. Språk du hadde som B og C-språk på ungdomsskolen/videregående, og som du ikke har praktisert siden – trengs ikke å taes med i denne sammenheng.

9. Øvrig

På dette punktet kan du nevne det du ikke har fått plassert i CV-en tidligere, men som du mener er relevant for stillingen du søker på. Det kan blant annet være fritidsinteresser og hobbyer, eller ulike førerkort. Husk at du i søknaden skal gå i dybden på hvorfor du passer til stillingen, så ikke gå i dybden og skriv mange setninger her.

10. KOREKKTUR, KOREKTTUR, KORREKTUR

Dette får vi ikke sagt nok ganger. En CV kan ikke inneholde skrivefeil. Gå over flere ganger. Start på toppen og les deg nedover. Start nederst og les bakover. La også andre lese over, dersom du er i tvil. Sjekk også en ekstra gang at måneder og årstall stemmer på utdanning og arbeidserfaring.

11. …

Ja, vi vet. Det skulle bare være 10 tips. Vi velger allikevel å gi deg et tips nr. 11 – som bonus. Husk at din CV skal være et levende dokument. Den bør åpnes og redigeres hver gang du har tatt et ekstra kurs, fått nye arbeidsoppgaver eller har lært deg et nytt IT-program. Den dagen du skal søke jobb, skreddersyr du CV-en ved å redigerer innholdet ut ifra hva som er relevant til jobben du søker.

Lykke til med jobbsøkingen!

Foto: Tengsphoto